Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân: Cần sớm triển khai Dự án điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân: Cần sớm triển khai Dự án điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải
1/8/2018 1:46:54 PM
​Sáng 31/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Môi trường và các đơn vị liên quan về việc triển khai Dự án điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải.

​Triển khai thực hiện Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Dự án “Điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải” (Dự án), Bộ đã giao Tổng cục Môi trường phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng nội dung, thuyết minh tổng thể Dự án để triển khai thực hiện trong thời gian từ 2018 - 2021.

 
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu tại buổi làm việc
Dự án có mục tiêu điều tra, đánh giá, phân loại nguồn thải từ các cơ sở sản xuất, dịch vụ có phát sinh chất thải trên phạm vi toàn quốc (sau đây viết tắt là nguồn thải); trên cơ sở đó, xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải đảm bảo đồng bộ, thống nhất và được tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về môi trường, đáp ứng yêu cầu cung cấp, chia sẻ thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, phục vụ có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Dự kiến Dự án sẽ gồm 3 hợp phần: Hợp phần 1 về “Điều tra, thống kê các nguồn thải trên phạm vi cả nước”, Hợp phần 2 về “Xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải” và Hợp phần 3 về “Rà soát, hoàn thiện văn bản pháp luật để quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về nguồn thải”.
Các nội dung chính Dự án sẽ triển khai thực hiện như: Xây dựng Phương án điều tra, thống kê nguồn thải; tổ chức điều tra, tập hợp, thống kê toàn bộ nguồn thải trên phạm vi toàn quốc; rà soát, đánh giá, phân loại nguồn thải, chất thải, mức độ ảnh hưởng tới môi trường; xây dựng cấu trúc tổng thể của cơ sở dữ liệu về nguồn thải; xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải đặt tại Bộ TN&MT (đặt tại Tổng cục Môi trường), kết nối với các bộ, ngành, địa phương; xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý nguồn thải; rà soát, xây dựng, ban hành văn bản pháp luật, quy định để quản lý, khai thác, vận hành, cập nhật, sử dụng thông tin, cơ sở dữ liệu về nguồn thải.
Phát biểu tại buổi làm việc, các đại biểu kiến nghị Dự án cần nhanh chóng hoàn thiện Phương án điều tra, thống kê nguồn thải để hướng dẫn thực hiện cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện; xây dựng khung cấu trúc CSDL quốc gia về nguồn thải.
Thống nhất ý kiến với các đại biểu, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho rằng đây là một dự án lớn và khó. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 140/QĐ-TTg, Bộ TN&MT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Dự án. Năm 2018, Bộ TN&MT phải tiến hành thực hiện 02 nhiệm vụ chính:  Xây dựng Phương án điều tra, thống kê nguồn thải và hướng dẫn thực hiện cho các Bộ, ngành, địa phương trong các năm tiếp theo; xây dựng khung cấu trúc tổng thể cơ sở dữ liệu nguồn thải áp dụng thống nhất trong toàn quốc. Trước mắt, từ nay đến hết năm 2018, Tổng cục Môi trường cần tập trung hoàn thiện Phương án điều tra, thống kê nguồn thải; xác định rõ đối tượng, phạm vi điều tra; lựa chọn một số địa phương để triển khai điều tra thí điểm, từ đó hoàn thiện Phương án điều tra; rà soát, đánh giá hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ để có phương án bố trí hạ tầng công nghệ thông tin cho Dự án một cách tối ưu, hiệu quả nhất; tổ chức Hội thảo để góp ý về việc thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu về nguồn thải. Ngoài ra, Tổng cục Môi trường, Vụ Kế hoạch - Tài chính cần có hướng dẫn cho việc bố trí kinh phí hàng năm từ nguồn sự nghiệp môi trường cho các địa phương thực hiện dự án đúng tiến độ và hiệu quả.
 
(VEA
Copyright © 2017 THUCO All rights reserved. Designed by THUCO