Giá thể vi sinh Cleartec - JAEGER

Giá thể vi sinh Cleartec - JAEGER
Tập đoàn Jaeger lớn mạnh từ cao su và ngày nay tập đoàn đang tập trung năng lực đầu tư mạnh vào công nghệ xử lý nước thải dẫn đầu thế giới Cleartec với hệ thống IFAS ( Integrated Fixed Film Activated Sludge) rất hiệu quả. Đáp ứng phạm vi rộng từ các dự án siêu nhỏ đến siêu lớn.
Copyright © 2017 THUCO All rights reserved. Designed by THUCO