Lắp đặt và bảo trì

 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ lắp đặt trọn gói hệ thống xử lý bùn từ bùn loãng đầu vào đến bùn khô đầu ra. Bên cạnh đó, chúng

tôi cũng là chuyên gia về bơm, máy thổi khí, đĩa phân phối khí, giá thể sinh học.

Chúng tôi cam kết các hỏng hóc có thể xảy ra trong quá trình vận hành máy móc sẽ được tư vấn và giải quyết triệt để, đảm

bảo hoạt động ổn định.

 
Copyright © 2017 THUCO All rights reserved. Designed by THUCO